فریمور آیپد

دانلود ios 11 برای آیپد های 64 بیتی

دانلود رایگان

model

version

size

link

iPad Pro (10.5-inch, Cellular) iOS 11.0.1 2.53 GB download
iPad Pro (10.5-inch, WiFi) iOS 11.0.1 2.53 GB download
iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular) iOS 11.0.1 2.53 GB download
iPad Pro 2 (12.9-inch, WiFi) iOS 11.0.1 2.53 GB download
iPad 5 (Cellular) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad 5 (WiFi) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad Pro 12.9-inch (Cellular) iOS 11.0.1 2.39 GB download
iPad Pro 12.9-inch (WiFi) iOS 11.0.1 2.39 GB download
iPad Pro 9.7-inch (Cellular) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad Pro 9.7-inch (WiFi) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad Air 2 (Cellular) iOS 11.0.1 2.43 GB download
iPad Air 2 (WiFi) iOS 11.0.1 2.43 GB download
iPad Mini 4 (Cellular) iOS 11.0.1 2.43 GB download
iPad Mini 4 (WiFi) iOS 11.0.1 2.43 GB download
iPad Mini 3 (China) iOS 11.0.1 2.43 GB download
iPad Mini 3 (Cellular) iOS 11.0.1 2.43 GB download
iPad Mini 3 (WiFi) iOS 11.0.1 2.43 GB download
iPad Mini 2 (China) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad Mini 2 (Cellular) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad Mini 2 (WiFi) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad Air (China) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad Air (Cellular) iOS 11.0.1 2.34 GB download
iPad Air (WiFi) iOS 11.0.1 2.34 GB download

 

اشتراک گذاری در تمامی شبکه های اجتماعی