فریمور آیفون

دانلود ios 11 برای آیفون های 64 بیتی

دانلود رایگان

 

model

version

size

link

iPhone 8 Plus (GSM) iOS 11.0.2 2.61 GB download
iPhone 8 (GSM) iOS 11.0.2 2.47 GB download
iPhone 8 Plus (Global) iOS 11.0.2 2.61 GB download
iPhone 8 (Global) iOS 11.0.2 2.47 GB download
iPhone 7 Plus (GSM) iOS 11.0.2 2.58 GB download
iPhone 7 (GSM) iOS 11.0.2 2.45 GB download
iPhone 7 Plus (Global) iOS 11.0.2 2.58 GB download
iPhone 7 (Global) iOS 11.0.2 2.45 GB download
iPhone SE iOS 11.0.2 2.43 GB download
iPhone 6s Plus iOS 11.0.2 2.61 GB download
iPhone 6s iOS 11.0.2 2.47 GB download
iPhone 6 iOS 11.0.2 2.47 GB download
iPhone 6 Plus iOS 11.0.2 2.61 GB download
iPhone 5s (Global) iOS 11.0.2 2.43 GB download
iPhone 5s (GSM) iOS 11.0.2 2.43 GB download

 

اشتراک گذاری در تمامی شبکه های اجتماعی