فریمور اپل تی وی

دانلود ios برای apple tv

دانلود رایگان

model

version

size

link

Apple TV 4K ……… ……… بزودی
Apple TV 4 (2015) tvOS 11.3 1.56 GB download
Apple TV 3 (2013) tvOS 8.4.2 877 MB download
Apple TV 3 tvOS 8.4.2 877 MB download
Apple TV 2G tvOS 7.1.2 667 MB download