فریمور آیپد

دانلود ios 11.3 برای آیپد های 64 بیتی

دانلود رایگان

model

version

size

link

iPad 6 (Cellular) iOS 11.3 2.41GB download
iPad 6 (WiFi) iOS 11.3 2.41 GB download
iPad Pro (10.5-inch, Cellular) iOS 11.3 2.59 GB download
iPad Pro (10.5-inch, WiFi) iOS 11.3 2.59 GB download
iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular) iOS 11.3 2.59 GB download
iPad Pro 2 (12.9-inch, WiFi) iOS 11.3 2.59 GB download
iPad 5 (Cellular) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad 5 (WiFi) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad Pro 12.9-inch (Cellular) iOS 11.3 2.45 GB download
iPad Pro 12.9-inch (WiFi) iOS 11.3 2.45 GB download
iPad Pro 9.7-inch (Cellular) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad Pro 9.7-inch (WiFi) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad Air 2 (Cellular) iOS 11.3 2.48 GB download
iPad Air 2 (WiFi) iOS 11.3 2.48 GB download
iPad Mini 4 (Cellular) iOS 11.3 2.48 GB download
iPad Mini 4 (WiFi) iOS 11.3 2.48 GB download
iPad Mini 3 (China) iOS 11.3 2.48 GB download
iPad Mini 3 (Cellular) iOS 11.3 2.48 GB download
iPad Mini 3 (WiFi) iOS 11.3 2.48 GB download
iPad Mini 2 (China) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad Mini 2 (Cellular) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad Mini 2 (WiFi) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad Air (China) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad Air (Cellular) iOS 11.3 2.40 GB download
iPad Air (WiFi) iOS 11.3 2.40 GB download