فریمور آیفون

دانلود ios 11.3 برای آیفون های 64 بیتی

دانلود رایگان

model

version

size

link

iPhone X (Global) iOS 11.3 2.77 GB download
iPhone X (GSM) iOS 11.3 2.77 GB download
iPhone 8 Plus (GSM) iOS 11.3 2.86 GB download
iPhone 8 (GSM) iOS 11.3 2.71 GB download
iPhone 8 Plus (Global) iOS 11.3 2.86 GB download
iPhone 8 (Global) iOS 11.3 2.71 GB download
iPhone 7 Plus (GSM) iOS 11.3 2.85 GB download
iPhone 7 (GSM) iOS 11.3 2.85 GB download
iPhone 7 Plus (Global) iOS 11.3 2.85 GB download
iPhone 7 (Global) iOS 11.3 2.71 GB download
iPhone SE iOS 11.3 2.53 GB download
iPhone 6s Plus iOS 11.3 2.73 GB download
iPhone 6s iOS 11.3 2.58 GB download
iPhone 6 iOS 11.3 2.58 GB download
iPhone 6 Plus iOS 11.3 2.73 GB download
iPhone 5s (Global) iOS 11.3 2.53 GB download
iPhone 5s (GSM) iOS 11.3 2.53 GB download

IPSW Downloads

ipsw

ipsw apple

ipsw download apple

ipsw download ios 11

ipsw download iphone

فریمور ایفون

فریمور چیست

فریمور اپل