فریمور آیپاد تاچ

دانلود ios برای آیپاد های تاچ

دانلود رایگان

model

version

size

link

iPod touch 6 iOS 11.3 2.30 GB download
iPod touch 5 iOS 9.3.5 1.50 GB download
iPod touch 4 iOS 6.1.6 848 MB download
iPod touch 3 iOS 5.1.1 656 MB download