دارنده نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک

دارنده نماد اعتماد و ضمانت پرداخت زرین پال